Inge Oeyen    Kinder- en jongerenpsycholoog    ©

Ben ik gek?

Is het gek om hulp te vragen? Ik denk dat het juist slim is om hulp te gaan zoeken. Je toont ermee dat je zelf je problemen wil en durft aanpakken. Daar is heel wat moed voor nodig. Het is de eerste stap naar succes!