Inge Oeyen    Kinder- en jongerenpsycholoog    ©

Info voor jongeren vanaf 14 jaar

 

Tot 16 jaar heb je de toestemming nodig van je beide ouders om te komen. Daarna kan je alleen beslissen om te komen.

In een eerste gesprek praten we over wat er fout loopt of waarom je je niet zo lekker voelt. We brengen in kaart hoe het momenteel loopt in je leven, hoe het gaat thuis, op school, bij je vrienden. Dan kijken we samen of en hoe we een eindje samen op weg kunnen.

Beslissen we om de therapie op te starten, dan vraagt dat wel een zeker engagement van jou. We maken samen een planning op. Ik zorg ervoor dat ik er dat uur voor je ben, en jij zorgt er voor dat je er op tijd bent.

We gaan heel wat praten om tot de kern van je probleem te komen. Ik reik jou mogelijkheden aan om oplossingen te zoeken, en samen kijken we welke oplossingen het meest voor jou geschikt zijn. Met vallen en opstaan proberen we dingen uit.

Als je vindt dat je weer zelf verder kan en je je weer beter voelt gaan we weer uit elkaar en stopt de therapie.