Inge Oeyen    Kinder- en jongerenpsycholoog    ©

Enkele links

Belgische Federatie van Psychologen

Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Passant Leuven

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost

Centrum voor Kinderzorg en gezinsondersteuning De Schommel

Kinder- en jongerentelefoon

Jongeren Advies Centrum

Opvoedingstelefoon Vlaanderen