Inge Oeyen    Kinder- en jongerenpsycholoog    ©

Voor welke problemen kan u bij mij terecht?

 

Ik zorg voor ondersteuning en begeleiding van kinderen en jongeren tussen 10 jaar en 21 jaar die psychosociale problemen ervaren. Deze problemen vormen het uitgangspunt. Klachten waarvoor u onder andere bij mij terecht kan zijn:

 

Daarnaast kunnen ook ouders van kinderen tussen 10 en 21 jaar bij mij terecht die ondersteuning wensen in verband met opvoeding, echtscheiding, aanvaardingsproblematieken en dergelijke.

Voor gescheiden ouders bestaat de mogelijkheid om aparte gesprekken te houden.

 

Als u graag wil weten hoe ik te werk ga klikt u op de knop onderaan rechts.