Inge Oeyen    Kinder- en jongerenpsycholoog    ©

Werkwijze

 

Ik werk nauw samen met verschillende huisartsen, het Heilig Hartziekenhuis Leuven en overige diensten voor geestelijke gezondheid in de regio. Als het nuttig is werk ik samen met de school en andere relevante derden.

 

Het doel van de begeleiding is in de eerste plaats de psychische klachten op te heffen of te verminderen, dit met blijvend effect.

Maar even belangrijk is het kind of de jongere te helpen een innerlijk evenwicht te vinden. Dit kan door het kracht te leren putten uit vroegere ervaringen, en op een positieve manier te leren denken en communiceren.

Een evenwichtiger, rustiger functioneren van het kind of de jongere, en het gezin in zijn geheel leidt tot een gelukkiger leven.

 

Het grootste deel van de therapie bestaat uit gesprekken.

Afhankelijk van het probleem kan echter een combinatie van technieken en strategieën gebruikt worden. De meeste hiervan zijn afkomstig uit de cognitieve gedragstherapie en creatieve therapie, maar ook een systeembenadering of speltherapeutische elementen kunnen aan bod komen. Voor sommige problemen baseer ik mij op vaste, getoetste protocols.

 

Een greep uit de technieken: Korte opdrachten; gedragstechnieken; tekeningen; speltechnieken; rollenspelen; mindmapping; dagboeken; droomanalyse; ontspanningstechnieken.