Inge Oeyen    Kinder- en jongerenpsycholoog    ©

Een eerste gesprek

 

Tijdens het kennismakingsgesprek (of intakegesprek) luister ik naar het verhaal en de hulpvraag van de ouders enerzijds en van het kind anderzijds. We gaan samen na wat de voornaamste klachten zijn, hoe en wanneer ze zijn ontstaan, welke gevolgen ze hebben,...

 

Ik geef uitleg over de manier van werken.

 

Soms wordt ook gevraagd een vragenlijst in te vullen, als dit helpt een klaardere kijk te krijgen op de problematiek.

 

Aan het einde van dit gesprek beslissen we of we samen zullen werken of niet. We stellen een prioriteitenlijst op.

 

In sommige gevallen verwijs ik door naar een andere instantie.