Inge Oeyen    Kinder- en jongerenpsycholoog    ©

Frequentie en duur van de begeleiding

 

Als we ervoor kiezen om een begeleiding op te starten stel ik een vast therapiemoment voor.

 

Meestal vertrekken we met een frequentie van 1 keer per week, maar in functie van de hulpvraag kan dit meer of minder zijn.

Tegen het einde van de therapie vermindert de frequentie meestal ook, zodat het afscheid niet te plots moet verlopen.

 

De duur per sessie kan variëren van 45 minuten tot 90 minuten.

 

De duur van de therapie in zijn geheel varieert in functie van de hulpvraag.

Een schijnbaar eenvoudig probleem kan uiteindelijk heel complex blijken, en een in eerste instantie ingewikkeld probleem kan soms door enkele sessies tot normale proporties worden teruggebracht.

Na één à twee gesprekken kan meestal wel een idee gegeven worden van de te verwachten duur.