Inge Oeyen    Kinder- en jongerenpsycholoog    ©

Tarieven

 

Intakegesprek     75 €

Individuele sessie:

Sessie met meerdere personen:

Verplaatsingen     0.4 € per km

Thuisbezoek (enkel om therapeutische redenen)     tarief x 1.25

Te laat verwittigen (dwz na 8.30u of niet komen)     25 €

 

In deze prijs zit vervat: gesprekken, gebruik materiaal, korte telefonische contacten, beantwoorden van korte mails, opvolging dossier, kort overleg met derden.

In deze prijs zit niet vervat: Schriftelijk verslag, vergaderingen met derden, beantwoorden van lange veelvuldige mails of telefonische contacten.

 

De betaling gebeurt contant aan het einde van iedere sessie.

 

De kostprijs van de therapie is volledig ten uwen laste. Sommige ziekenfondsen en verzekeringen komen echter voor een beperkt aantal sessies en voor een beperkt bedrag tussen in de kosten. Meer informatie vindt u op de website van de Belgische Federatie voor Psychologen.

Indien de kostprijs van de therapie voor u niet haalbaar is kan u ook terecht bij de dienst Geestelijke Gezondheidszorg van uw regio. Hou hierbij rekening met een zekere wachttijd.