Inge Oeyen    Kinder- en jongerenpsycholoog    ©

Testing en diagnose

 

Ik doe voornamelijk begeleiding, maar in het kader hiervan zijn volgende onderzoeken mogelijk:

 

Voor testing van andere problematieken zoals leerstoornissen, ADHD, autisme etc verwijs ik door naar andere hulpverlenende instanties.